Ana Sayfa

Avrupada Göç, İslam ve Çokkültürlülük - Migration, Islam and Multiculturality in Europe

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HÜGO)dünyanın her geçen gün daha da önemli bir gündem maddesi haline gelen göç, özel olarak da ulus-aşırı göçler konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede sayıları 6 milyonu aşan yurtdışında yaşayan Türkler en önemli çalışma alanı olarak tespit edilmiştir. Yurtdışında yaşayan Türklerin 5 milyonunun Avrupa'da, 3 milyonunun da Almanya'da yaşadığı bilinmektedir. HUGO'nun çalışmaları da yarım asırlık bir geçmişe sahip olan ve artık kalıcılık kazanan göçmen Türkler konusunda yoğunlaşmaktadır.

HÜGO, geniş ve farklı disiplinlerden gelen ekibi ile Yurtdışındaki Türklerle ilgili uyum, medya, kimlik, Avrupalılaşma, İslam-İslamafobi, imaj, siyaset, sivil toplum, ekonomik faaliyetler, güvenlik, ayrımcılık, din, dil, demografik gelişimler vb önemli alan ve temalarda kamuoyu araştırmaları yapmayı, raporlar hazırlamayı, panel-sempozyum-kongreler düzenlemeyi, sergiler, TV programları vb etkinliklerde yer almayı öngörmektedir.

Faaliyetler

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi-HUGO tarafından 30 Nisan 2015'de Ankara'da Rektörümüz Prof.Dr. A. Murat TUNCER, AFAD Başkanı Dr. Fuat OKTAY, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla TOROS ve BM Mukim Koordinatörü Büyükelçi Kamal Malhotra'nın da katılımı ile “Türkiye’deki Suriyeliler:  Acil Yardım Politikasından Uyum Politikalarına” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Sempozyum Programı | Fotoğraflar

HUGO-REPORT-SYRIANS IN TURKEY: SOCIAL ACCEPTENCE AND INTEGRATION(Güncelleme: 23.02.15)

RAPOR: 'TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLER: TOPLUMSAL KABUL VE UYUM" Araştırmasının geniş özeti(Güncelleme: 23.02.15)

15 MAYIS 2014 TARİHİNDE HACETTEPE ÜNİVERİSTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (HUGO) -AVUSTURYA BÜYÜKELÇİLİĞİİŞBİRLİĞİNDE “AVUSTURYA’YA TÜRK GÖÇÜ 50. YILINDA-DÜN, BUGÜN, GELECEK”  BAŞLIKLI ULUSLARARASI BİR SEMPOZYUM DÜZENLENECEKTİR. Davetiye | Sempozyum Programı

HUGO resmi Twitter sayfasını bu link üzerinden takip edebilirsiniz https://twitter.com/HUGO_Ankara

HUGO Çalıştayı / Workshop: "Türkiye'deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum" / "Syrians in Turkey: Social Acceptance and Integration" / 27 Mart-March 2014 Ankara Dikkat: Çalıştaya sadece davet edilen ve kayıt yaptıranlar katılabilecektir!

28 Mart 2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) ve Oxford Üniversitesi Göç, Siyaset ve Toplum Araştırmaları Merkezi (COMPAS) işbirliğinde "Türkiye’de Göç Geçişleri: Göç Edilen Ülkeden Göç Alan Ülkeye Yeni Gerçekler, Yeni Politika Zorlukları" çalıştay duyurusu ve bildiri çağrısı

Wahlverhalten türkeistämmigen Bürger bei der Bundestagswahl am 22. September 2013

TÜRKİYE KÖKENLİ ALMAN VATANDAŞLARININ ALMANYA FEDERAL MECLİSİ (BUNDESTAG) SEÇİMLERİNDE SİYASAL DAVRANIŞLARI Eylül-Ekim 2013

EURO-TURKS-BAROMETRE-2013 (AVRUPA’DA YAŞAYAN TÜRKİYE KÖKENLİLER KAMUOYU ARAŞTIRMASI

Almanya'da Irkçı Neo-Nazi Cinayetler: Türklerin Görüş ve Duyguları Araştırması

50 Yıl 50 Karikatür: Alman Karikatüristlerin Gözüyle Türkler Sergisi

Fransa'daki Türkiye Kökenlilerin Güncel Konulardaki Görüş ve Düşünceleri Araştırması I (Şubat/Mart/ Nisan 2012)

"Almanya'da Irkçı Neo-Nazi Cinayetler: Türklerin Görüş ve Duyguları Araştırması"

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HÜGO) 2000'den bu yana bir Neo-Nazi örgüt tarafından gerçekleştirilen ırkçı saldırılar konusunda Almanya'da yaşayan Türklerin duygu, düşünce, tespit ve öngörülerini ortaya çıkarmaya yönelik olarak Aralık 2011'de Almanya'da 1058 Türk ile yapılan kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. Berlin merkezli SEK-POL/Data4U Araştırma Enstitüsü tarafından alan çalışmasının yapıldığı araştırmaya "Faaliyetler" bölümünden ulaşabilirsiniz...

Tüm faaliyetler için tıklayınız

hugo@hacettepe.edu.tr - merdogan@hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HÜGO)
06800 Beytepe Ankara