Ana sayfa

 

   HUGO ÇALIŞMALARI:

       

      YURTDIŞINDAKİ TÜRKİYE KÖKENLİLER                                                          TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLER

                DİYASPORA ÇALIŞMALARI                                                                              ZORUNLU GÖÇLER

       TURKS ABROAD DIASPORA STUDIES                                                    SYRIANS IN TURKEY FORCED MIGRATION                                                                                                                                                        

YURTDIŞINDAKİ TÜRKLER                              

 

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) her geçen gün dünyanın daha da önemli bir gündem maddesi haline gelen göç ve özellikle ulus-aşırı göçler konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede sayıları 3.2 milyonu bulan Türkiye'de yaşayan mülteciler ve yine sayıları 6 milyonu aşan yurtdışında yaşayan Türkler en önemli çalışma alanları olarak tespit edilmiştir. Güncel kayıtlara göre Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı 2.7 milyonu aşmaktadır. Yurtdışında yaşayan Türklerin ise 5 milyonu Avrupa'da, 3 milyonu ise Almanya'da yaşamaktadır.  HÜGO'nun çalışmaları da tarihin en büyük mülteci dramı olan Suriyeli mülteciler ile yarım asırlık bir geçmişe sahip olan ve artık kalıcılık kazanan göçmen Türkler konularına yoğunlaşmaktadır.

HUGO, geniş ve farklı disiplinlerden gelen ekibi ile göçmenlik, mültecilik ve sığınmacılık konularında uyum, medya, kimlik, kültür, mülteci hakları, entegrasyon, Avrupalılaşma, İslam-İslamafobi, imaj, siyaset, sivil toplum, ekonomik faaliyetler, güvenlik, ayrımcılık, din, dil, demografik gelişmeler gibi önemli alan ve temalarda kamu araştırmaları, projeler, raporlar, panel-sempozyum-kongreler düzenlemeyi ve farklı etkinliklerde yer almayı amaçlamaktadır.

RAPORLAR:

ETKİNLİKLER

 

 
 
 
 
 
Duyurular

2016 © Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) 
06800 Beytepe Ankara