Avrupa'da Göç, İslam ve Çokkültürlülük Uluslararası Sempozyumu II: Berlin

AVRUPA'DA GÖÇ, İSLAM, ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU-II: 

"STRATEJİK DİYALOG: ALMANYA-TÜRKİYE: POLİTİK VE BİLİMSEL İLİŞKİLERİNDE YENİ BAKIŞ AÇISI“

Birinci aşaması 11-12 Nisan 2013'de T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün katılımı ile gerçekleşen "AVRUPA'DA GÖÇ, İSLAM, ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU"nun ikinci ayağı Berlin'de HUMBOLDT-VIADRINA School of Governance işbirliğinde gerçekleştirilmiştir. Açılışını T.C. Berlin Büyükelçisi Avni Karslıoğlu'nun yaptığı sempozyumda göçün Türkiye-Almanya ilişkilerine yansımaları uzmanlarca ele alınmıştır.

 

2018 © Hacettepe Üniversitesi

hugo@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HÜGO) 
İktisai ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, D Blok 5. Kat, 06800 Beytepe Ankara